Nástroje pro všeobecné použití i pro výuku specifických předmětů.Sekce

Rodokmeny nástroj pro sestavování rodokmenů a výuku genetiky 2. LF UK v Praze
Tvorba testů z názvosloví anorganické chemie - neudržovaná aplikace
Genomika a bioinformatika e-learningový kurz 2. LF UK v Praze
Nálezová databáze cévnatých rostlin ČR